Notícies

ASSEMBLEA ORDINÀRIA SOCIS 2021

Per acord de la Junta Directiva i de conformitat amb allò establert a l’ article 8 del Estatuts del Club, convoca Assemblea Ordinària de Socis que tindrà lloc el proper dijous 7 d’octubre de 2021, de 19:00 hores a 20:00 hores, a celebrar en la Sala Institucional de la Casa de la Vila (Carrer Major número 32).

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels comptes de l’exercici 2020.
2.- Aprovació pressupost temporada 2021-2022
3.- Torn obert de precs i preguntes.

Registra’t per poder assistir a:
https://forms.gle/YWX7td21kBEqVy7V7
Aforament limitat a 25 persones

Club Handbol La Salle Montcada
?⚪