Protocol COVID-19 chlsm

Protocol COVID-19 CHLSM

Control de temperatura


Es prendrà la temperatura a tothom abans d’accedir a les instal·lacions. No es podrà accedir amb una temperatura superior a 37º.

Desinfecció de mans i de calçat esportiu

Totes les persones s’hauran de desinfectar el calçat esportiu i rentar-se les mans abans i després de l’entrenament.

Grups estables

Cada equip formarà un grup estable, de manera que s’evitarà el contacte amb persones d¡altres grups.

Obligatori portar mascareta

Totes les persones que accedeixin a les instal·lacions hauran de portar mascareta, excepte durant la pràctica esportiva. Els entrenadors/es hauran de portar mascareta durant l’entrenament.

Aigües individuals

No es podran compartir aigües i cadascú s’haurà de responsabilitzar de portar la seva ampolla als entrenaments. No es podrà fer ús de les fonts.

Declaració responsable

Totes les persones vinculades al club hauran de signar la Declaració responsable relacionada amb la situació de la pandèmia generada per la COVID-19 i agafar el compromís de no anar a les instal·lacions esportives en cas de símptomes o de ser un contacte estret amb una persona sospitosa de contagi.

Descarregar Declaració d’autoresponsabilitat majors d’edat
Declaració d’autoresponsabilitat menors d’edat

Accés a les instal·lacions

Totes les persones integrants d’un equip han d’entrar de manera conjunta a les instal·lacions. No es podrà accedir a la pista fins que hagi sortit l’equip anterior, s’hagi desinfectat l’espai i així ho indiqui el conserge.

Accés de familiars o acompanyants

Fins a nou avís, no estarà permesa l’entrada de familiars o acompanyants dels jugadors/es durant els entrenaments.

Ús dels vestidors

Els vestidors i les dutxes no es podran utilitzar. Per tant, els jugadors/es hauran de venir a l’entrenament canviats.