Notícies

ASSEMBLEA ORDINÀRIA SOCIS 2022

Per acord de la Junta Directiva i de conformitat amb allò establert a l’article 8 del Estatuts del Club, convoca Assemblea Ordinària de Socis que tindrà lloc el proper dimarts 20 de desembre de 2022, de 19:00 hores a 20:00 hores, a celebrar en la Sala Institucional de la Casa de la Vila (Carrer Major número 32).

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels comptes de l’exercici 2021.
2.- Aprovació pressupost temporada 2022-2023
3.- Torn obert de precs i preguntes.

Club Handbol La Salle Montcada
?⚪