Inscripcions temporada 2020-2021

INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ JUGADOR/A TEMPORADA 2020-2021

QUÈ COMPORTA LA QUOTA CLUB

La inscripció al club Handbol La Salle Montcada INCLOU:

 • Quota inscripció jugador al club 2020-2021 -Quota inscripció equip a Real Federación Española de Balonmano, Federació Catalana d’Handbol o Consell Escolar.
 • Assegurança Esportiva Federació Catalana d’Handbol
 • Participació entrenaments i competicions del CHLSM.

Aquesta quota NO INCLOU:

 • No inclou equipació de joc (obligatori adquirir packs botiga oficial CHLSM a la web del Club)
 • No inclou articles complementaris (xandall, polo, dessuadora…) que es podran aconseguir a la web CHLASALLEMONTCADA.CAT sota comanda i amb preus especials.
 • No  inclou  revisió  mèdica  obligatòria  que  exigeix  la  Federació  Catalana d’Handbol.
 • No inclou quota soci/a del Club.
 • No inclou participació, si escau, en TOP4, campionat de Catalunya i Campionats Estatals.

REVISIÓ MÈDICA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA

Per la temporada 2020-2021 és obligatòria la revisió mèdica esportiva segons la Federació Catalana d’Handbol. Aquesta revisió esportiva bàsica es pot tramitar lliurement on vulgueu però el club CHLSM ha arribat a un acord de col·laboració amb el centre mèdic:

Centre Mèdic Mont Reix Telèfon  935 75 00 40 Avda. de la Unitat 4  Montcada i Reixac  (costat Ajuntament) La revisió te un cost de 25€ a pagar al moment de fer-la.

Cal concertar cita prèvia i portar DNI.

Recordeu els jugadors/es de categories fins a juvenil que cal fer constar al certificat “jugador capacitat per jugar a categoría superior “ si el facultatiu ho autoritza.

SOCI/A DEL CLUB

Per la temporada 2020-2021 serà obligatori estar inscrit com a soci del Club i abonar la corresponent quota de 30 euros/anual, mitjançant rebut domiciliat al vostre compte bancari en la primera setmana de gener 2021. (en el cas dels menors d’edat la quota recaurà sobre el tutor legal).

PLAÇOS PAGAMENT QUOTA JUGADOR

L ‘inscripció es fa a traves de la web del club amb aquestes modalitats i preus.

a) Una única quota sencera amb import total.

Per quotes COMPLERTES pagades el 30 de Juni s’aplicarà un descompte d’un 10%. (no acumulable a altres descomptes).

b) Fraccionat en 6 quotes iguals:

 1. 30 de Juny 2020
 2. 30 de Juliol 2020
 3. 30 de Setembre 2020
 4. 30 de Octubre 2020
 5. 30 de Novembre 2020
 6. 30 de Desembre 2020

– No es farà cap inscripció a cap federació sense com a mínim el primer pagament.

FORMA PAGAMENT QUOTA JUGADOR

El cobrament de la quota es farà únicament per domiciliació bancaria.

PREUS QUOTA CLUB PER JUGADOR/A PER EQUIP

INSCRIPCIÓ AL CLUB HANDBOL LA SALLE MONTCADA

L’inscripció és farà seguint les instruccions del següent enllaç: http://chlasallemontcada.cat/
Si hi ha més d’un jugador a la família que pagui quota de club, es farà una rebaixa del 20% a tots els integrants familiars, no acumulable a altres descomptes.

Un cop feta la inscripció rebràs un correu electrònic amb la confirmació.

Es recomana sempre conservar una còpia.

El Club tramitarà la fitxa federativa del jugador/a per poder jugar en competició, RFEBM, Federació Catalana d’Handbol o Consell Escolar.

En cas de pagar de manera fraccionada i no acomplir els terminis establerts al apartat 4 el jugador/a quedarà suspès tal com indica la normativa del club fins que regularitzi la situació econòmica.

*Per poder-se inscriure el jugador/a, ha de estar al corrent de pagament de les temporades anteriors.

Si necessiteu més informació us cal aclariment o voleu fer un suggeriment, poseu-vos en contacte  amb  l’entrenador/a de cada equip o també al correu electrònic chlsm@chlasallemontcada.cat

AUTORITZACIONS

Accepto la normativa interna de comportament i respecte del Club Handbol La Salle Montcada practicant una bona conducta esportiva.

Autoritzo al Club Handbol la Salle Montcada a utilitzar la imatge del jugador/a en qualsevol del mitjans de difusió (web, revistes, circulars informatives…)

Autoritzo a fer desplaçaments necessaris en vehicle particular/col·lectiu exonerant de qualsevol responsabilitat civil posterior.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Club Handbol la Salle Montcada comunica al jugador/a que les dades facilitades a través d’aquesta fitxa d’alta queden recollides en cada cas en un fitxer el responsable del qual és el Club i la finalitat de la qual és mantenir la comunicació amb els socis. L’esmentat fitxer estarà protegit per les mesures de seguretat legalment establertes d’acord amb el tipus de fitxer.