DECÀLEG DELS PARES

 

  • Als vostres fills no els agrada ni els ajuda que tingueu un comportament violent com a espectadors. Un comportament agressiu, cridaner i maleducat per part vostra, pot fer que elvostre fill s’avergonyi de vosaltres i deixi de fer el que més li agrada: l’esport.

  • Animeu l’equip, els vostres fills us ho agrairan. Els càntics d’ànim, aplaudiments, danses…aquest es l’ambient que fa que els vostres fills gaudeixin de la competició. Si t’ho passes bé, ells també.

  • Viviu la competició amb naturalitat, de forma relaxada, guanyar no ho és tot. S’ha d’aprendre de tot el que envolta la competició, tant si és bo com dolent, els pares volem queels nostres fills aprenguin contínuament.

  • Interesseu‐vos per altres aspectes del joc, no només pel resultat. Moltes vegades és mésimportant preguntar‐lo si s’ho ha passat bé a la competició que el resultat de la mateixa. Ha deveure que et preocupes pel seu bé.

  • Mostreu respecte per tothom que participi a la competició (equip contrari, entrenadors, àrbitres, públic…). Dóna el que vols rebre, el teu comportament és fonamental per al bonambient de la competició.

  • Encara que tingueu coneixements, no dirigiu al vostre fill durant el joc, deixeu que ellgaudeixi de l’activitat prenent les seves decisions.

  • Penseu en tot moment que les vostres accions són un model a imitar pels vostres fills irecordeu que l’educació es transmet amb els fets, no amb les paraules. Reconèixer l’esforç perpart de tots els competidors és una bona manera de motivar els vostres fills/es per continuar fent esport.

  • Encara que tingueu raó, no critiqueu mai les decisions ni les accions de l’entrenador davantdels vostres fills. L’entrenador és una imatge “impol∙luta” que es pot veure tacada si li faltes alrespecte o l’humilies davant d’ell. Intenta sempre parlar amb naturalitat i raonant les teves decisions.

  • Col∙laboreu amb l’entrenador i ajudeu al vostre fill a respectar el compromís amb el grup. Lapuntualitat i el compromís són fonamentals per a la bona marxa esportiva dels vostres fills/es. Si tu no els dones importància, ells tampoc els donaran a altres aspectes de la seva vida.

  • Fonamenteu la relació i l’amistat entre els pares, ajudareu a fer‐ho bé amb els vostres fills. Si tots els pares sou partícips del bon ambient, es crearà la motivació necessària per al bonaprenentatge dels valors dels vostres fills.

PDFicono